Plečnikove nagrade 2023 - uvodni govor

Letos mineva 50 let od ustanovitve Sklada arhitekta Jožeta Plečnika ter od podelitve prve Plečnikove nagrade leta 1973. Prejel jo je arhitekt Anton Bitenc za ureditvi spomeniško zaščitenega Blejskega otoka in središča Vipave, torej za arhitekturni realizaciji malega merila v javnem prostoru. Leto zatem sta nagrado prejela Branko Kocmut za ureditev javnega prostora Slomškovega trga v Mariboru in France Ivanšek za stanovanjsko naselje Murgle. V prvih petih letih je Sklad podelil Plečnikovo nagrado še Edvardu Ravnikarju za kompleks Trga republike, Marko Pozzetto je prejel prvo Plečnikovo nagrado za knjigo o Plečniku, Svetozar Križaj za interierje Rotovža in Pilonove galerije v Ajdovščini ter Dušan Ogrin za pedagoško delo in metodološki prispevek na področju urejanja in oblikovanja kulturne krajine. Sklad je tako v prvih petih letih podelil sedem nagrad sedmim posameznim avtorjem: področja arhitekturnega delovanja, za katera so bili nagrajeni, pa se odražajo v letos sprejetem pravilniku o podeljevanju Plečnikovih nagrad. Ta opredeljuje pet kategorij: arhitekturna realizacija manjšega merila, arhitekturna realizacija večjega merila, javni prostor, strokovna publicistika in bogatitev prostorske kulture.

Sklad je že s podelitvijo prvih Plečnikovih nagrad vzpostavil polje arhitekturnega delovanja, ki prepoznava kvaliteto del, ki imajo kulturno poslanstvo in izražajo doprinos širši družbi, del, ki so konceptualno, materialno, tehnološko, izvedbeno in družbeno inventivna ter prispevajo k razvoju strok in h kulturi gradnje. Sklad danes podeljuje nagrade delom, ki povezujejo umetniško imaginacijo s sodobnimi socialnimi, političnimi, ekonomskimi, tehnološkimi in okoljskimi dogajanji, in ki dokazujejo, da njihov avtor s svojim delovanjem ni le aktivni ustvarjalec prostora, ampak celotne družbe.

Sklad letos podeljuje štiri nagrade 32 avtorjem v avtorskih skupinah in dve štipendiji mladima arhitektoma, ki bosta razvijala svoja projekta in ga ob podelitvi 2024 predstavila javnosti.

Z izborom nagrajenih del petdeset let po svojem nastanku Sklad nadaljuje tradicijo širjenja polja delovanja arhitektov. Ustvarjalci delujejo v avtorskih, tudi multidisciplinarnih skupinah, nagrajena so dela, ki predstavljajo ponovno uporabo prostorov, tudi takšnih, ki so sicer spregledani, dela pa so efemerna, začasna in nedokončna.

Živimo v času hiperinflacije arhitekturnih nagrad. Namesto sedmih Plečnikovih nagrad v petih letih, kot so jih podelili v sedemdesetih, se v Sloveniji danes letno podeljuje 20–25 nagrad za področje arhitekturnega delovanja. Ali ta kvantiteta zmanjšuje kvaliteto nagrad? Neposredno ne, zahteva pa diverzifikacijo. Plečnikove nagrade so in ostajajo osrednja priznanja za delo na področjih arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture in interierja, ki predstavlja najkvalitetnejšo realizacijo, nastalo v Sloveniji v zadnjih treh koledarskih letih.

Kaj je poslanstvo Plečnikovih nagrad?

Naj bodo projektivne, kažejo naj pot naprej, s svojo vrhunskostjo, svojstvenostjo in inventivnostjo naj vplivajo na arhitektovo delovanje in na razvoj širokega spektra arhitekturnih praks.

Sklad in evropska arhitekturna platforma LINA zato organizirata okroglo mizo in razstavo o podeljevanju arhitekturnih nagrad z namenom opredeliti, komu so sploh namenjene, osmisliti njihov učinek in  domisliti njihovo prihodnost.

Širjenje delovanja Sklada in njegovo povezovanje s strokovnjaki drugih prodročij, institucijami in organizacijami je osnova tudi za današnjo podelitev. Režiser Dominik Mencej in snemalec Rok Nagode sta pripravila dokumentarni film o letošnjih nagrajenih delih, v 1. nadstropju Plečnikove hiše si lahko ogledate razstavo vseh nagrajenih deli, ki jo je kurirala delovna skupina Sklada z nagrajenci, avtor celostne podobe Plečnikovih nagrad 2023 je oblikovalec Zoran Pungerčar. Dan po podelitvi nagrad sledi že omenjena mednarodna okrogla miza v Mestnem muzeju, v sredo, 24. maja, pa otvoritev razstave prejemnika Plečnikove nagrade v galeriji Dessa. Konec junija LINA odpira eksperimentalno razstavo Zmagujemo? v Mali galeriji Banke Slovenije, forum o novih pristopih k nagrajevanju.

Plečnikove nagrade 2023 bodo presežno arhitekturo obeleževale več mesecev skozi tri razstave in druge dogodke, film o nagrajenih delih pa bo dostopen na plecnikovenagrade.si.

Nagrade nosijo ime arhitekta Jožeta Plečnika, čigar razpoznavnost presega tako arhitekturno disciplino kot geografske meje Slovenije. Njegova dela predstavljajo nadgradnjo fizičnega konteksta, in v navezavi z obstoječim tvorijo novo kvaliteto v grajenem prostoru.  So izvirna, svojstvena in arhitekturno inventivna: letošnji nagrajenci jim ustrezajo v vseh odlikah.

 

Boštjan Vuga
Predsednik UO Sklad arhitekta Jožeta Plečnika