O PLEČNIKOVIH NAGRADAH

Plečnikova nagrada in Plečnikove medalje so osrednja priznanja za delo na področjih arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture in interierja, ki predstavlja najkvalitetnejšo realizacijo, nastalo v Sloveniji v zadnjih treh koledarskih letih.
Nagrado se podeljuje avtorjem tistih del, ki povezujejo umetniško imaginacijo s sodobnimi socialnimi, političnimi, ekonomskimi, tehnološkimi in okoljskimi dogajanji, del, ki imajo kulturno poslanstvo in izražajo doprinos širši družbi, del, ki pomenijo presežek, so konceptualno, materialno, tehnološko, izvedbeno in družbeno inventivna ter prispevajo k razvoju strok in h kulturi gradnje. Nagrada nosi ime po arhitektu Jožetu Plečniku, katerega razpoznavnost presega tako arhitekturno disciplino kot geografske meje Slovenije. Plečnikova dela predstavljajo nadgradnjo fizičnega konteksta, ki v navezavi z obstoječim tvorijo novo kvaliteto v grajenem prostoru. Plečnikova dela so izvirna, svojstvena in arhitekturno inventivna. Plečnikova nagrada gradi na odnosu med Plečnikovimi in sodobnimi arhitekturnimi deli. Omenjene lastnosti Plečnikovih del so osnovni kriteriji izbora del za nagrade.

Podeljujejo se od leta 1973, ko je bil ob 100 obletnici rojstva velikega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika na pobudo delovnega kolektiva Ambient iz Ljubljane, za vsakoletno podelitev teh nagrad ustanovljen Sklad arhitekta Jožeta Plečnika.

 

Plečnikove nagrade so:

 

PLEČNIKOVA NAGRADA

Podeljuje se od leta 1973 za najkakovostnejšo arhitekturno realizacijo.

Od leta 2023 se Plečnikova nagrada podeli izvedenemu delu, ki najbolj ustreza poslanstvu Plečnikovih nagrad.
Izmed treh kategorij, arhitekturna realizacija večjega merila, arhitekturna realizacija manjšega merila in javni prostor, podeli žirija dve Plečnikovi medalji in eno Plečnikovo nagrado.

 

PLEČNIKOVA MEDALJA

Podeljuje se od leta 1982 za aktualno realizacijo ali pomembno delo s področja arhitekturne teorije, kritike in strokovne publicistike, ali za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture oz. uveljavljanju arhitekture.

Od leta 2023 se Plečnikove medalje podeljujejo za dela v naslednjih kategorijah:
- Plečnikova medalja za arhitekturno realizacijo večjega merila,
- Plečnikova medalja za arhitekturno realizacijo manjšega merila,
- Plečnikova medalja za javni prostor,
- Plečnikova medalja za strokovno publicistiko,
- Plečnikova medalja za bogatitev prostorske kulture.
V kategoriji, ki ji pripada delo, ki prejme Plečnikovo nagrado, se Plečnikove medalje ne podeli.

 

ŠTUDENTSKO PRIZNANJE

Podeljuje se od leta 1985

Sklad od leta 2023 podeljuje štipendijo kot obliko študentskega priznanja. Štipendija je spodbuda magistrici ali magistru arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma ali drugega s prostorom povezanega študija na začetku njegove poklicne poti in se podeljuje kot priznanje za študijsko in obštudijsko delo dobitnika.