SKLAD ARHITEKTA JOŽETA PLEČNIKA

RAZPISUJE

Plečnikova nagrada se podeli izvedenemu delu, ki najbolj ustreza poslanstvu Plečnikovih nagrad.

Sklad razpisuje Plečnikovo medaljo za arhitekturno realizacijo večjega merila, arhitekturno realizacijo manjšega merila, javni prostor, strokovno publicistiko in medaljo za bogatitev prostorske kulture. Žirija podeli izmed treh kategorij, arhitekturna realizacija večjega merila, arhitekturna realizacija manjšega merila in javni prostor, dve Plečnikovi medalji in eno Plečnikovo nagrado. V kategoriji, ki ji pripada delo, ki prejme Plečnikovo nagrado, se Plečnikove medalje ne podeli.


Razpis je odprt do vključno 28.1.2024, do 24:00. Vabljeni k prijavam preko spodnje E-prijavnice.

Plečnikovo nagrado in Plečnikove medalje za leto 2024 bo izbrala žirija, ki jo je imenovala Skupščina sklada in jo sestavljajo:
- Prof. dr. Mia Roth Čerina, arhitektka, pedagoginja, mednarodna članica žirije
- Matej Vozlič, arhitekt
- Blaž Babnik Romaniuk, arhitekt
- Matjaž Bolčina, arhitekt
- Luka Javornik, krajinski arhitekt

PRIJAVNICA