Foto: Janez Marolt, Jana Jocif, Alaž Vesel in Anja Delbello

Projekt »Skupno v skupnosti: Sedemdeset let zadružnih domov kot družbene infrastrukture«, slovenski paviljon na mednarodni arhitekturni razstavi v Benetkah leta 2021, spremljajoča knjiga in dogodki

Avtorji in kuratorji paviljona, raziskovalnega projekta, razstave ter knjige: Blaž Babnik Romaniuk, Martina Malešič, Rastko Pečar, Asta Vrečko, Anja Delbello, Aljaž Vesel, Nuša Jurkovič, Samo Kralj, Vid Hajnšek in Jana Jocif

PLEČNIKOVA MEDALJA za bogatitev prostorske kulture

POROČILO ŽIRIJE

Foto: Janez Marolt, Jana Jocif, Alaž Vesel in Anja Delbello
Foto: Janez Marolt, Jana Jocif, Alaž Vesel in Anja Delbello
Foto: Janez Marolt, Jana Jocif, Alaž Vesel in Anja Delbello
Foto: Janez Marolt, Jana Jocif, Alaž Vesel in Anja Delbello