PLEČNIKOVE NAGRADE 2023

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika je ob 50 obletnici ustanovitve Sklada in prve podeljene Plečnikove nagrade, slovesno podelil Plečnikove nagrade za leto 2023. Jubilejna podelitev se je odvila v ponedeljek, 22. maja, ob 20. uri, na vrtu Plečnikove hiše, Karunova 4, Ljubljana.

Slavnostni govornik podelitve je bil rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič, dogodek je v sproščenem vzdušju majskega večera povezoval Luka Bokšan. Prof. mag. Boštjan Vuga, predsednik upravnega odbora Sklada arhitekta Jožeta Plečnika, je goste in nagrajence pospremil z uvodnim nagovorom: »Sklad podeljuje nagrade delom, ki povezujejo umetniško imaginacijo s sodobnimi socialnimi, političnimi, ekonomskimi, tehnološkimi in okoljskimi dogajanji, in ki dokazujejo, da njihov avtor ni le aktivni ustvarjalec prostora, ampak celotne družbe. Nadaljuje tudi tradicijo širjenja polja delovanja arhitektov. Ustvarjalci delujejo v avtorskih, multidisciplinarnih skupinah, nagrajena so dela, ki predstavljajo ponovno uporabo prostorov, dela, ki so začasna in nedokončna.«

Strokovna žirija v sestavi Aljoša Dekleva (predsednik), Matej Kučina, Meta Kutin, Anja Planišček in Špela Spanžel je letos v prenovljenih kategorijah nagrad (za arhitekturno realizacijo večjega merila, za arhitekturno realizacijo manjšega merila, za javni prostor, za strokovno publicistiko, za bogatitev prostorske kulture) izbrala eno Plečnikovo nagrado, tri Plečnikove medalje in dve študentski štipendiji:


POROČILO O DELU ŽIRIJE

PLEČNIKOVE NAGRADE, BOŠTJAN VUGA, UVODNI GOVOR

SPOZNANJA IN PRILOŽNOSTI, ŽIRIJA PLEČNIKOVIH NAGRAD 2023

 

Letošnji nagrajenci so predstavljeni v novem formatu skozi dokumentarni film režiserja Dominika Menceja in direktorja fotografije Roka Kajzer Nagodeta. Nagrade so bile podeljene vrhunskim delom s področij različnih arhitektrunih praks – praks, ki gradijo, spreminjajo in bogatijo naš življenjski prostor. Plečnikov vrt in hiša skupaj tvorita ambient, kakršnega si je arhitekt izvirno, svojstveno in arhitekturno inventivno umeril zase – to pa so tudi odlike letošnjih nagrajencev Plečnikovih nagrad 2023, prejemnikov najvišjih nacionalnih priznanj v arhitekturi.

 

 

Program vzporednih dogodkov: